Địa chỉ ip: 222.216.13.28

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Lilancun

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet GX

Khu vực: GX

Vĩ độ trên bản đồ: 23.7248

Kinh độ trên bản đồ: 108.808

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 05/10/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/10/2022

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật