Địa chỉ ip: 222.252.63.153

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VietNam Post and Telecom Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Hanoi Post and Telecom Company

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0313

Kinh độ trên bản đồ: 105.8516

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 02/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 02/12/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật