Địa chỉ ip: 222.255.50.150

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Thai Binh

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VietNam Post and Telecom Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: VietNam Data Communication Company

Khu vực: 20

Vĩ độ trên bản đồ: 20.4487

Kinh độ trên bản đồ: 106.3343

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 26/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 26/06/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật