Địa chỉ ip: 223.104.69.52

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS56040 China Mobile communications corporation

Dãy ip ở thành phố: Shenzhen

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Mobile communications corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: China Mobile

Khu vực: GD

Vĩ độ trên bản đồ: 22.5318

Kinh độ trên bản đồ: 114.1374

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 30/11/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 30/11/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật