Địa chỉ ip: 24.108.106.119

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS6327 Shaw Communications Inc.

Dãy ip ở thành phố: Victoria

Quốc gia: Canada

Mã quốc gia: CA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Shaw Communications Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: Shaw Communications Inc

Khu vực: BC

Vĩ độ trên bản đồ: 48.4771

Kinh độ trên bản đồ: -123.5313

Múi giờ (timezone): America/Vancouver

Ngày được tạo: 21/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 21/09/2022

Ip cùng quốc gia Canada
Ip mới cập nhật