Địa chỉ ip: 27.145.54.81

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS17552 True Online

Dãy ip ở thành phố: Bangkok

Quốc gia: Thailand

Mã quốc gia: TH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): True Internet Corporation CO. Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Truenet BB

Khu vực: 10

Vĩ độ trên bản đồ: 13.8054

Kinh độ trên bản đồ: 100.6751

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia Thailand
Ip mới cập nhật