Địa chỉ ip: 27.3.32.235

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45543 SaiGon Tourist cable Televition Company

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): SCTVFTTHQ01

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8326

Kinh độ trên bản đồ: 106.6581

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 01/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật