Địa chỉ ip: 27.34.24.242

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS17501 WorldLink Communications Pvt Ltd

Dãy ip ở thành phố: Kathmandu

Quốc gia: Nepal

Mã quốc gia: NP

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): WorldLink Communications

Công ty cung cấp dịch vụ: Wlink Broadband Dynamic Bras JWL 01 NAT

Khu vực: P3

Vĩ độ trên bản đồ: 27.7142

Kinh độ trên bản đồ: 85.3145

Múi giờ (timezone): Asia/Kathmandu

Ngày được tạo: 11/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 11/12/2022

Ip cùng quốc gia Nepal
Ip mới cập nhật