Địa chỉ ip: 27.65.159.189

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7552 Viettel Group

Dãy ip ở thành phố: Phu Rieng

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Viettel Group

Công ty cung cấp dịch vụ: VIETTEL

Khu vực: 58

Vĩ độ trên bản đồ: 11.6705

Kinh độ trên bản đồ: 106.916

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 20/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 20/10/2021

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật