Địa chỉ ip: 3.144.24.243

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Dublin

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Amazon.com, Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (us-east-2)

Khu vực: OH

Vĩ độ trên bản đồ: 40.0992

Kinh độ trên bản đồ: -83.1141

Múi giờ (timezone): America/New_York

Ngày được tạo: 09/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 09/12/2021

Ip cùng quốc gia United States
Ip mới cập nhật