Địa chỉ ip: 36.37.201.86

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS38623 ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE BEST VERVICE IN THERE.

Dãy ip ở thành phố: Phnom Penh

Quốc gia: Cambodia

Mã quốc gia: KH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): VIETTEL (CAMBODIA) PTE., LTD

Công ty cung cấp dịch vụ: Viettel (cambodia) Pte., Ltd.

Khu vực: 12

Vĩ độ trên bản đồ: 11.5583

Kinh độ trên bản đồ: 104.9121

Múi giờ (timezone): Asia/Phnom_Penh

Ngày được tạo: 07/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 07/12/2022

Ip cùng quốc gia Cambodia
Ip mới cập nhật