Địa chỉ ip: 36.74.40.119

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Babakangarut

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. Telekomunikasi Indonesia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: JB

Vĩ độ trên bản đồ: -6.7808

Kinh độ trên bản đồ: 107.2811

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 14/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 14/12/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật