Địa chỉ ip: 36.82.207.0

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Balikpapan

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PT. TELKOM INDONESIA

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: KI

Vĩ độ trên bản đồ: -1.2551

Kinh độ trên bản đồ: 116.8428

Múi giờ (timezone): Asia/Makassar

Ngày được tạo: 04/11/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 04/11/2020

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật