Địa chỉ ip: 36.82.98.158

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS7713 PT Telekomunikasi Indonesia

Dãy ip ở thành phố: Banda Aceh

Quốc gia: Indonesia

Mã quốc gia: ID

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Telekomunikasi Indonesia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: AC

Vĩ độ trên bản đồ: 5.5418

Kinh độ trên bản đồ: 95.3413

Múi giờ (timezone): Asia/Jakarta

Ngày được tạo: 14/08/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 14/08/2022

Ip cùng quốc gia Indonesia
Ip mới cập nhật