Địa chỉ ip: 39.32.35.235

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited

Dãy ip ở thành phố: Rawalpindi

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Pakistan Telecommuication company limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Pakistan Telecommuication company limited

Khu vực: PB

Vĩ độ trên bản đồ: 33.6028

Kinh độ trên bản đồ: 73.0646

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật