Địa chỉ ip: 39.48.139.11

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS17557 Pakistan Telecommunication Company Limited

Dãy ip ở thành phố: Karachi

Quốc gia: Pakistan

Mã quốc gia: PK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Pakistan Telecommuication company limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Pakistan Telecommuication company limited

Khu vực: SD

Vĩ độ trên bản đồ: 24.9246

Kinh độ trên bản đồ: 67.087

Múi giờ (timezone): Asia/Karachi

Ngày được tạo: 02/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 02/01/2023

Ip cùng quốc gia Pakistan
Ip mới cập nhật