Địa chỉ ip: 41.144.87.74

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS37457 Telkom SA Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Johannesburg

Quốc gia: South Africa

Mã quốc gia: ZA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Telkom SA Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Telkom SA Limited

Khu vực: GP

Vĩ độ trên bản đồ: -26.3811

Kinh độ trên bản đồ: 27.8376

Múi giờ (timezone): Africa/Johannesburg

Ngày được tạo: 02/09/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 02/09/2021

Ip cùng quốc gia South Africa
Ip mới cập nhật