Địa chỉ ip: 41.210.20.252

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS29614 Ghana Telecommunications Company Limited

Dãy ip ở thành phố: Accra

Quốc gia: Ghana

Mã quốc gia: GH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Vodafone Ghana

Công ty cung cấp dịch vụ: Ghana Telecommunications Company Limited

Khu vực: AA

Vĩ độ trên bản đồ: 5.5502

Kinh độ trên bản đồ: -0.2174

Múi giờ (timezone): Africa/Accra

Ngày được tạo: 07/10/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 07/10/2022

Ip cùng quốc gia Ghana
Ip mới cập nhật