Địa chỉ ip: 41.215.163.9

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS37030 Airtel Ghana Limited

Dãy ip ở thành phố: Accra

Quốc gia: Ghana

Mã quốc gia: GH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Airtel Ghana Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Airtel Ghana Limited

Khu vực: AA

Vĩ độ trên bản đồ: 5.5502

Kinh độ trên bản đồ: -0.2174

Múi giờ (timezone): Africa/Accra

Ngày được tạo: 01/05/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 01/05/2021

Ip cùng quốc gia Ghana
Ip mới cập nhật