Địa chỉ ip: 41.90.71.118

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS33771 Safaricom Limited

Dãy ip ở thành phố: Nairobi

Quốc gia: Kenya

Mã quốc gia: KE

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Safaricom Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Safaricom Limited

Khu vực: 30

Vĩ độ trên bản đồ: -1.2841

Kinh độ trên bản đồ: 36.8155

Múi giờ (timezone): Africa/Nairobi

Ngày được tạo: 31/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 31/01/2023

Ip cùng quốc gia Kenya
Ip mới cập nhật