Địa chỉ ip: 42.119.100.44

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Vietnam Internet Network Information Center

Công ty cung cấp dịch vụ: FPT Telecom Company

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0278

Kinh độ trên bản đồ: 105.834

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 23/09/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 23/09/2020

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật