Địa chỉ ip: 42.119.146.92

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology

Dãy ip ở thành phố: Ho Chi Minh City

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): FPTDYNAMICIP

Công ty cung cấp dịch vụ: FPT Telecom Company

Khu vực: SG

Vĩ độ trên bản đồ: 10.8142

Kinh độ trên bản đồ: 106.6438

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo: 03/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 03/10/2020

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật