Địa chỉ ip: 42.119.237.104

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS18403 FPT Telecom Company

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): FPT Telecom Company

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Internet Network Information Center

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0278

Kinh độ trên bản đồ: 105.834

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 01/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 01/12/2022

Ip cùng quốc gia Vietnam
Ip mới cập nhật