Địa chỉ ip: 42.232.7.210

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone

Dãy ip ở thành phố: Jiaozuo

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): China Unicom Henan Province Network

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: HA

Vĩ độ trên bản đồ: 35.2417

Kinh độ trên bản đồ: 113.2339

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 14/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 14/10/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật