Địa chỉ ip: 42.3.19.160

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4760 HKT Limited

Dãy ip ở thành phố: Central

Quốc gia: Hong Kong

Mã quốc gia: HK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited Mass Internet

Công ty cung cấp dịch vụ: Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited

Khu vực: HCW

Vĩ độ trên bản đồ: 22.2908

Kinh độ trên bản đồ: 114.1501

Múi giờ (timezone): Asia/Hong_Kong

Ngày được tạo: 10/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 10/12/2022

Ip cùng quốc gia Hong Kong
Ip mới cập nhật