Địa chỉ ip: 43.156.167.240

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue

Dãy ip ở thành phố: Singapore

Quốc gia: Singapore

Mã quốc gia: SG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Tencent Cloud Computing

Khu vực: 03

Vĩ độ trên bản đồ: 1.352

Kinh độ trên bản đồ: 103.8198

Múi giờ (timezone): Asia/Singapore

Ngày được tạo: 04/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 04/12/2022

Ip cùng quốc gia Singapore
Ip mới cập nhật