Địa chỉ ip: 44.192.83.225

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS14618 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Ashburn

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Amazon.com

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (us-east-1)

Khu vực: VA

Vĩ độ trên bản đồ: 39.0438

Kinh độ trên bản đồ: -77.4874

Múi giờ (timezone): America/New_York

Ngày được tạo: 19/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 19/03/2023

Ip cùng quốc gia United States
Ip mới cập nhật