Địa chỉ ip: 45.119.28.11

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS134674 TATA SKY BROADBAND PRIVATE LIMITED

Dãy ip ở thành phố: Chennai

Quốc gia: India

Mã quốc gia: IN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Tata SKY Broadband Private Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: Tata SKY Broadband Private Limited

Khu vực: TN

Vĩ độ trên bản đồ: 12.8996

Kinh độ trên bản đồ: 80.2209

Múi giờ (timezone): Asia/Kolkata

Ngày được tạo: 06/12/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 06/12/2021

Ip cùng quốc gia India
Ip mới cập nhật