Địa chỉ ip: 45.12.25.232

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS49824 PC Astra-net

Dãy ip ở thành phố: Lviv

Quốc gia: Ukraine

Mã quốc gia: UA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): PC "Astra-net"

Công ty cung cấp dịch vụ: LVIV

Khu vực: 46

Vĩ độ trên bản đồ: 49.839

Kinh độ trên bản đồ: 24.0191

Múi giờ (timezone): Europe/Kiev

Ngày được tạo: 18/07/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 18/07/2022

Ip cùng quốc gia Ukraine
Ip mới cập nhật