Địa chỉ ip: 45.143.97.84

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS211804 Ozan Yildiz trading as Sistemdc webhosting and server services

Dãy ip ở thành phố: Magnesia ad Sipylum

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Ozan Yildiz trading as Sistemdc webhosting and server services

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 45

Vĩ độ trên bản đồ: 38.5238

Kinh độ trên bản đồ: 27.7826

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 05/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/12/2022

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật