Địa chỉ ip: 45.215.255.69

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS37287 Zain Zambia PLC

Dãy ip ở thành phố: Lusaka

Quốc gia: Zambia

Mã quốc gia: ZM

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Airtel Zambia

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 09

Vĩ độ trên bản đồ: -15.4183

Kinh độ trên bản đồ: 28.287

Múi giờ (timezone): Africa/Lusaka

Ngày được tạo: 05/08/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 05/08/2022

Ip cùng quốc gia Zambia
Ip mới cập nhật