Địa chỉ ip: 45.221.70.20

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS61317 IPXO UK LIMITED

Dãy ip ở thành phố: Johannesburg

Quốc gia: South Africa

Mã quốc gia: ZA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Secure Internet - NetStack

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: GP

Vĩ độ trên bản đồ: -26.3811

Kinh độ trên bản đồ: 27.8376

Múi giờ (timezone): Africa/Johannesburg

Ngày được tạo: 24/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 24/06/2022

Ip cùng quốc gia South Africa
Ip mới cập nhật