Địa chỉ ip: 45.38.201.143

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS3257 GTT Communications Inc.

Dãy ip ở thành phố: New York

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): GTT Communications Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: EGIHosting

Khu vực: NY

Vĩ độ trên bản đồ: 40.7128

Kinh độ trên bản đồ: -74.006

Múi giờ (timezone): America/New_York

Ngày được tạo: 30/09/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 30/09/2022

Ip cùng quốc gia United States
Ip mới cập nhật