Địa chỉ ip: 45.41.63.64

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS3257 GTT Communications Inc.

Dãy ip ở thành phố: Congers

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): GTT Communications Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: Globalhostingsolutions Inc

Khu vực: NY

Vĩ độ trên bản đồ: 41.1488

Kinh độ trên bản đồ: -73.9375

Múi giờ (timezone): America/New_York

Ngày được tạo: 30/03/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 30/03/2023

Ip cùng quốc gia United States
Ip mới cập nhật