Địa chỉ ip: 45.9.46.151

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS209046 Georgianairlink LLC

Dãy ip ở thành phố: Tbilisi

Quốc gia: Georgia

Mã quốc gia: GE

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Georgianairlink LLC

Công ty cung cấp dịch vụ: Georgianairlink LLC

Khu vực: TB

Vĩ độ trên bản đồ: 41.6959

Kinh độ trên bản đồ: 44.832

Múi giờ (timezone): Asia/Tbilisi

Ngày được tạo: 21/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 21/06/2022

Ip cùng quốc gia Georgia
Ip mới cập nhật