Địa chỉ ip: 46.118.48.80

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS15895 Kyivstar PJSC

Dãy ip ở thành phố: Kiev

Quốc gia: Ukraine

Mã quốc gia: UA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Kyivstar UA

Công ty cung cấp dịch vụ: Kyivstar LLC

Khu vực: 30

Vĩ độ trên bản đồ: 50.4501

Kinh độ trên bản đồ: 30.5234

Múi giờ (timezone): Europe/Kiev

Ngày được tạo: 27/11/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 27/11/2022

Ip cùng quốc gia Ukraine
Ip mới cập nhật