Địa chỉ ip: 46.246.122.187

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS42708 GleSYS AB

Dãy ip ở thành phố: Oslo

Quốc gia: Norway

Mã quốc gia: NO

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): GleSYS AB

Công ty cung cấp dịch vụ: Portlane AB

Khu vực: 03

Vĩ độ trên bản đồ: 59.955

Kinh độ trên bản đồ: 10.859

Múi giờ (timezone): Europe/Oslo

Ngày được tạo: 20/01/2023

Ngày cập nhật gần nhất: 20/01/2023

Ip cùng quốc gia Norway
Ip mới cập nhật