Địa chỉ ip: 46.35.252.130

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS35816 Lancom Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Sevastopol

Quốc gia: Ukraine

Mã quốc gia: UA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Lancom Ltd.

Công ty cung cấp dịch vụ: Lancom Ltd

Khu vực: 40

Vĩ độ trên bản đồ: 44.6089

Kinh độ trên bản đồ: 33.53

Múi giờ (timezone): Europe/Simferopol

Ngày được tạo: 02/04/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 02/04/2022

Ip cùng quốc gia Ukraine
Ip mới cập nhật