Địa chỉ ip: 47.75.117.50

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd.

Dãy ip ở thành phố: Central

Quốc gia: Hong Kong

Mã quốc gia: HK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Alibaba.com LLC

Công ty cung cấp dịch vụ: ALICLOUD-HK

Khu vực: HCW

Vĩ độ trên bản đồ: 22.2908

Kinh độ trên bản đồ: 114.1501

Múi giờ (timezone): Asia/Hong_Kong

Ngày được tạo: 19/06/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 19/06/2022

Ip cùng quốc gia Hong Kong
Ip mới cập nhật