Địa chỉ ip: 49.118.221.251

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Ürümqi

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet XJ

Khu vực: XJ

Vĩ độ trên bản đồ: 43.8073

Kinh độ trên bản đồ: 87.6305

Múi giờ (timezone): Asia/Urumqi

Ngày được tạo: 01/10/2020

Ngày cập nhật gần nhất: 01/10/2020

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật