Địa chỉ ip: 49.228.16.118

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS133481 AIS Fibre

Dãy ip ở thành phố: Bangkok

Quốc gia: Thailand

Mã quốc gia: TH

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Advanced Wireless Network Company Limited

Công ty cung cấp dịch vụ:

Khu vực: 10

Vĩ độ trên bản đồ: 13.6855

Kinh độ trên bản đồ: 100.5003

Múi giờ (timezone): Asia/Bangkok

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia Thailand
Ip mới cập nhật