Địa chỉ ip: 49.36.235.130

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS55836 Reliance Jio Infocomm Limited

Dãy ip ở thành phố: Jaipur

Quốc gia: India

Mã quốc gia: IN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Reliance Jio Infocomm Limited

Công ty cung cấp dịch vụ: RJIL North FTTX PUBLIC

Khu vực: RJ

Vĩ độ trên bản đồ: 26.9525

Kinh độ trên bản đồ: 75.7105

Múi giờ (timezone): Asia/Kolkata

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia India
Ip mới cập nhật