Địa chỉ ip: 49.93.38.236

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS4134 CHINANET-BACKBONE

Dãy ip ở thành phố: Hongkou

Quốc gia: China

Mã quốc gia: CN

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Chinanet

Công ty cung cấp dịch vụ: Chinanet JS

Khu vực: SH

Vĩ độ trên bản đồ: 31.2465

Kinh độ trên bản đồ: 121.4914

Múi giờ (timezone): Asia/Shanghai

Ngày được tạo: 20/09/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 20/09/2021

Ip cùng quốc gia China
Ip mới cập nhật