Địa chỉ ip: 5.229.134.69

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS15897 Vodafone Telekomunikasyon A.S.

Dãy ip ở thành phố: Ankara

Quốc gia: Turkey

Mã quốc gia: TR

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Vodafone Turkey 3G

Công ty cung cấp dịch vụ: Vodafone Telekomunikasyon

Khu vực: 06

Vĩ độ trên bản đồ: 39.9277

Kinh độ trên bản đồ: 32.8322

Múi giờ (timezone): Europe/Istanbul

Ngày được tạo: 14/10/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 14/10/2021

Ip cùng quốc gia Turkey
Ip mới cập nhật