Địa chỉ ip: 50.66.137.131

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS6327 Shaw Communications Inc.

Dãy ip ở thành phố: Calgary

Quốc gia: Canada

Mã quốc gia: CA

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Shaw Communications Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: Shaw Communications Inc

Khu vực: AB

Vĩ độ trên bản đồ: 51.0207

Kinh độ trên bản đồ: -114.1011

Múi giờ (timezone): America/Edmonton

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia Canada
Ip mới cập nhật