Địa chỉ ip: 51.124.118.39

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: Amsterdam

Quốc gia: Netherlands

Mã quốc gia: NL

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (westeurope)

Khu vực: NH

Vĩ độ trên bản đồ: 52.3667

Kinh độ trên bản đồ: 4.9

Múi giờ (timezone): Europe/Amsterdam

Ngày được tạo: 02/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 02/12/2022

Ip cùng quốc gia Netherlands
Ip mới cập nhật