Địa chỉ ip: 51.142.237.130

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: City of London

Quốc gia: United Kingdom

Mã quốc gia: GB

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (uksouth)

Khu vực: ENG

Vĩ độ trên bản đồ: 51.5113

Kinh độ trên bản đồ: -0.079212

Múi giờ (timezone): Europe/London

Ngày được tạo: 14/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 14/12/2022

Ip cùng quốc gia United Kingdom
Ip mới cập nhật