Địa chỉ ip: 51.161.6.62

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16276 OVH SAS

Dãy ip ở thành phố: Matara

Quốc gia: Sri Lanka

Mã quốc gia: LK

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): OVH Hosting

Công ty cung cấp dịch vụ: Lahiru, Darshana

Khu vực: 3

Vĩ độ trên bản đồ: 5.95492

Kinh độ trên bản đồ: 80.555

Múi giờ (timezone): Asia/Colombo

Ngày được tạo: 04/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 04/12/2022

Ip cùng quốc gia Sri Lanka
Ip mới cập nhật