Địa chỉ ip: 52.142.24.149

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS8075 Microsoft Corporation

Dãy ip ở thành phố: Ashburn

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Microsoft Corporation

Công ty cung cấp dịch vụ: Microsoft Azure Cloud (eastus)

Khu vực: VA

Vĩ độ trên bản đồ: 39.0438

Kinh độ trên bản đồ: -77.4874

Múi giờ (timezone): America/New_York

Ngày được tạo: 30/11/2021

Ngày cập nhật gần nhất: 30/11/2021

Ip cùng quốc gia United States
Ip mới cập nhật