Địa chỉ ip: 52.77.250.199

Thuộc quyền quản lý bởi (AS): AS16509 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Singapore

Quốc gia: Singapore

Mã quốc gia: SG

Mã nhà cung cấp dịch vụ (ISP): Amazon.com, Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (ap-southeast-1)

Khu vực: 01

Vĩ độ trên bản đồ: 1.28009

Kinh độ trên bản đồ: 103.851

Múi giờ (timezone): Asia/Singapore

Ngày được tạo: 08/12/2022

Ngày cập nhật gần nhất: 08/12/2022

Ip cùng quốc gia Singapore
Ip mới cập nhật